Várunk szeretettel egy társadalmi és személyes kérdéseket alternatív módon tárgyaló szabadegyetemi előadás és beszélgetés sorozatra, melynek első három alkalma 2010 október - december hónapjaiban lesz a Montázs Teaházban

Kelet-Nyugati Szabadegyetem
Jelenkori problémák
● Védikus megközelítések


címmel.
 
A szabadegyetem elsősorban az európai kultúrkör kollektív – de egyéni szintre mindig visszavezethető – cselekvései által teremtett egyéni és társadalmi problémák megoldására keresi a választ a keleti, és természetesen a nyugati hagyományos bölcseletben. Minden alkalommal egy rövid 20-30 perces előadással készülünk az adott témához kapcsolódóan a hindu vaisnava tanítások feldolgozásával. Az előadásokat csak bevezetőnek szánjuk, melyek után közös beszélgetés keretében van mód gondolataink cseréjére.


Mindenkit szeretettel várunk!
Azokat is akik csak hallgatni jönnek, és azokat is akiknek mondandójuk, vagy kérdésük van. Ahogyan azt a szabadegyetem neve is sugallja nyitottak vagyunk bármely filozófiai nézet, tudomány, vagy vallás eszméire melyek összhangban állnak a „nem ártás”, a tisztelet és az egyetemes szeretet szellemiségével.

A szabadegyetem szervezői Kassai Melinda és Mihalik Béla,
Bhakti Aloka Paramadvaiti Szvámi brahmin tanítványai, a keleti tanításoknak nem csak elméleti ismerői, hanem gyakorlói is egyben.Előadások 2010-ben:


Október 28, csütörtök 19h Az ember és a természet viszonya
Manapság egyre több ember tekint ismét élőlényként a Földre és Természetre. Ennek a szemléletnek ősi hagyománya van mind a nyugati mind pedig a keleti gondolkozásban. Hol vannak az azonossági pontok világképeink között, és miben állnak a különbözőségek? Próbáljuk meg nagy vonalakban összevetni a nyugati és keleti gondolkozók viszonyát Földanyához és a Természethez.

November 18
, csütörtök 19h Társadalmilag hasznos emberi szerepek
Egy adott tudatossági szint felett az ember érezni szeretné saját hasznosságát a világ számára. A modern nyugati berendezkedésben értelmes emberek sokszor úgy érzik, értelmetlen munkát végeznek. Sőt, az értelmetlen tevékenységek száma nem csökken, hanem növekszik. Ehhez hozzáadódik az a tény, hogy mikor idősekké válnak, a társadalom többé nem tart igényt a munkájukra, így egy értelmetlen életszakaszból egy haszontalan életszakaszba jutnak. Jó lenne elgondolkozni életünkön, azon, hogy mire fordítjuk energiáinkat?


December 9
, csütörtök 19h Társadalmi és egyéni értékek
Ahogy az egyéni életben az egyén saját értékei határozzák meg, hogy milyen célokat tűz maga elé, és milyen irányába halad, úgy egy társadalom értékei is meghatározzák, hogy az egész társadalom milyen irányba halad. Vizsgáljuk meg egyéni és közösségi céljainkat és vágyainkat. Hogyan függenek össze vágyaink, gondolataink és a szabad akaratunk? Kifejthetjük-e tevékenységünket a társadalomban? Milyen módon függ ez össze egyéni fejlődésünkkel? Milyen válaszokat ad erre a nyugati és keleti kultúra?Helyszín:
Montázs teaház és Galéria
1064 Budapest, VI. Vörösmarty u. 75.


Információ:
e-mail: info@kelet-nyugati.net
tel.:
70/459-5873 (délelőtt)Előrelátható előadások 2011-ben:

A természettudományos gondolkodás valódi szerepe
A nyugati gondolkozás a hitre és a tudásra alapuló világképet élesen elválasztotta egymástól. Sok XX. és XXI. századi gondolkodó ezt időszakosnak és szükségmegoldásnak véli. A keleti filozófiai rendszerekben a tudás és a hit egymással karöltve, párhuzamosan haladhat. Miért és hogyan indokolja a nyugati filozófia a hit és tudás szétválasztását és hogyan látja ezt a keleti gondolkodás?

Személyes létünk, életmódunk, étkezésünk
Filozófiai hozzáállásunk egyéni cselekvések szintjére is lefordítható. Filozófiánk eredménye kell legyen például a „nem ártás elvé”-nek gyakorlatban való követése is. Ezen elv figyelmen kívül hagyása összezilálhatja a természethez és egymáshoz fűződő viszonyainkat, míg követése ezzel ellentétben rendező hatású, lelki és testi szintű megtisztulást eredményez. Mindennek jól megfigyelhető módon társadalmi szintű kivetülései is vannak (lásd az egyéni választások ökológiai következményeit).

 

 

Kelet-Nyugati Szabadegyetem 2010-es szóróanyagok (szabadon terjeszthető):

A4-es Plakát
Névjegykártya 1. oldal
Névjegykártya 2. oldal


A modulspecifikáció URL-címe nem található